Misyon: Üniversitemize gelen yabancı öğrencilere Türkiye’yi ve Türk kültürünü sosyal ve kültürel etkinliklerle tanıtmak. Çağdaş dil öğretim yöntem, yaklaşım ve teknolojilerinden yararlanarak Türkçeyi öğretmek, dil öğretimi konusunda ders araç ve gereçleri hazırlamak, çeşitli sertifika programları açmak, Türkçe seviye tespit sınavı ve yeterlik sınavı yapmak.

Vizyon: Türkçe öğretiminde yeni öğretim teknikleri geliştirerek kaliteli bir hizmet vermek, Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtılması için yurt içinden ve yurt dışından çeşitli kurumlarla iş birlikleri yapmak, Türkçenin öğretimi konusunda Türkiye’de ve dünyada önde gelen kurumlardan birisi olmak.

HEDEFLER

1) Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla uluslararası eğitim fuarlarına katılım sağlanması (H 1.3.*).

2) Eğitim kadrosunun ve idari personelin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesinin sağlanması (H.4.2.*).

3) Öğrencilerin yüksek devamsızlık oranını düşürmek ve derslere devamını sağlamak (H1.1.*).

4) Görevli personelin yılda en az bir kere dil öğretimine yönelik eğitime katılımının sağlanması (H.1.2.*).

5) Dış paydaşlarla iş birliğini artırma hedefi doğrultusunda 2024 sonuna kadar en az 3 faaliyetin yapılması (H. 3.1.*).

*Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

2023 Yılı Hedefleri Gerçekleştirme Sonuçları

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 03.01.2023

 

31 Mart 2021, Çarşamba 393 kez görüntülendi